Wat is het verschil tussen osteopathie en manuele therapie?

Osteopathie behandelt alle structuren in het lichaam. Manuele therapie behandelt uitstluitend de botstukken en gewrichten.

Osteopathie is een manuele behandelingswijze die zowel het bewegingsapparaat, als het orgaanstelsel, als het zenuwstelsel behandelt. Manuele therapie vormt dus slechts een gedeelte van de osteopathie.

Wat kan een osteopaat voor mij doen?

Aanleiding tot klachten kunnen zijn : ongevallen, sportblessures, overbelasting, spierverrekkingen, ontstekingen, operaties, littekens die verklevingen veroorzaken,…

Vaak zien we dat de klachten niet ontstaan op de plaats waar zich de primaire oorzaak bevindt en dat er een aanzienlijke periode (soms zelfs jaren) kan bestaan tussen de oorsprong en de klacht waarvoor de patiënt zich laat behandelen.

  • Een enkelblessure kan jaren later rugpijn of hoofdpijn verzoorzaken.
  • Een val op het staartbeen kan na verlooop van tijd migraine of duizeligheid veroorzaken.
  • Een tangverlossing bij de bevalling kan bij de kinderen leer-, gedrags- of motorische stoornissen doen ontstaan.

Klachten ontstaan wanneer er bewegingsbeperkingen ontstaan in of tussen de systemen. Het lichaam zal zelf proberen deze beperkingen te compenseren. Als dit lukt, kan het lichaam nog een tijdje verder, tot alle compensaties op zijn. Dan pas ontstaan de klachten waarmee u bij een osteopaat terecht kan.

Geef mij eens een voorbeeld?

Een patiënt heeft pijn in de linkerschouder (pariëtaal systeem). Bij het onderzoek vindt de osteopaat een bewegingsprobleem van bepaalde organen, oa de maag. De osteopaat zal met zijn handen de beweging teruggeven aan de maag, en alle organen die onder invloed staan van deze. Zo zal de schouderpijn, die een compensatie was op de beperkte beweeglijkheid van de maag, verdwijnen. De patiënt hoeft in het geheel geen buikklachten te hebben, de bewegingsblokkade in de buik uit zich via de schouder. Behandelingen zoals fysiotherapie en/of medicatie zullen in dit geval geen blijvend resultaat geven omdat ze slechts het symptoom pijn bestrijden en niet de oorzaak.

Kunnen baby’s en kinderen ook behandeld worden?

Bepaalde problemen bij kinderen ontstaan tijdens de geboorte. Een te nauw geboortekanaal, een stug bekken van de moeder, hulpmiddelen bij de bevalling, te langzamen of te snelle bevalling … kunnen de flexibiliteit van het schedeltje veranderen. Als deze spanningen niet opgelost worden na de geboorte, kunnen deze op termijn leiden tot klachten zoals reflux, darmkrampen, ontlastingsproblemen, onrust, overmatig huilen, ontwikkelingsstoornissen, concentratieproblemen … Als uw kind regelmatig naar de arts moet met dit soort klachten, of wanneer het niet goed in zijn vel zit, is osteopathie een veilige methode om veel problemen te verhelpen of te voorkomen.

De behandeling bij een osteopaat gebeurt zacht. Zodat baby’s reeds kort na de bevalling behandeld kunnen worden. Kinderen vinden de behandeling in het algemeen leuk, omdat het hen een ontspanning geeft die ze voordien niet kenden.

Hoe onderzoekt een osteopaat?

De osteopaat zal een uitgebreid gesprek hebben met u. Deze belangrijke informatie zal de osteopaat een indruk geven van de primaire oorzaak. Vervolgens wordt u van kop tot teen onderzocht, ongeacht de klacht. De osteopaat zal alle bewegingssystemen op hun beweeglijkheid testen. Zo kunnen blokkades en bewegingsbeperkingen opgespoord worden die met de klachten verband houden. Het is dus belangrijk dat u tijdens het vraaggesprek duidelijk alle doorgemaakte aandoeningen vermeldt.

Hoe behandelt een osteopaat?

De behandeling richt zich op het verhelpen van de bewegingsbeperkingen t.g.v. de primaire oorzaak en de compensaties. De osteopaat gebruikt uitsluitend manuele technieken (met de handen, niet met apparaten) om de gevonden bewegingsbeperkingen te behandelen.

© 2021 Mijn Osteopaat - Privacyverklaring - Website door Bram D.B.